De contributie voor 2018 bedraagt:

Senioren: 

Recreant     €  160,00
Competitie  €  200,00

Junioren: 

Recreant     €  150,00 
Competitie  €  180,00

Iban TTVP: NL12RABO0129510068 tnv TTVPijnacker.