Contributie

Lidmaatschap

Als je lid bent van TTV Pijnacker melden we je verplicht aan bij de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB. Onder vertoon van je NTTB-ledenpas (met bondsnummer) ben je dan gerechtigd deel te nemen aan competities en toernooien van de bond en van andere tafeltennisverenigingen. Denk hierbij aan de afdelingskampioenschappen, de meerkampen en de opstaptoernooien.

De jaarlijkse contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Voor 2019 geldt:

Senioren recreant: 160,00 euro

Senioren competitie: 200,00 euro

Junioren Recreant: 150,00 euro

Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de NTTB. In geval van langdurige blessures is een coulanceregeling van toepassing.

Aanmelding en opzegging lidmaatschap

Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden via een aanmeldformulier. Als het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar ingaat, dan betaal je een gedeelte van de contributie (naar rato).Bij opzegging als lid, eveneens schriftelijk, dient een opzegtermijn van 2 maanden in acht genomen te worden. Als het lidmaatschap voor 31 augustus schriftelijk opgezegd is, bestaat recht op restitutie van een deel van de vooruitbetaalde contributie.

Strippenkaart

Met een 10-strippenkaart, kun je alleen deelnemen aan alle activiteiten die onze vereniging organiseert, waaronder toernooien, clubkampioenschappen en training. Natuurlijk kun je ook vrij spelen. Leden met een strippenkaart worden niet aangemeld bij de NTTB.

Een 10-strippenkaart kost 75 euro (prijspeil 1 januari 2020).

De aanvraag van een strippenkaart geschiedt schriftelijk via een aanvraagformulier.