Privacy

Informatie en communicatie, privacy

De privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) schrijft voor dat de vereniging zorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens. Bij het aangaan van het lidmaatschap of de aanvraag van een strippenkaart vragen we je daarom expliciet of je akkoord gaat met de privacyverklaring, inhoudend het gebruik van je e-mailadres, mobiele telefoonnummer en eventuele foto’s en/of video’s in/op de groepen/kanalen van onze vereniging; daaronder vallen het interne e-mailverkeer, de sociale media (WhatsApp, Facebook en Twitter), de Nieuwsbrieven en de website.