• 21 oktober 20.00 uur: Receptie TTV Pijnacker, locatie Grand-Café De Viergang zie verder programma 50 jaar jubileum
  • 24 juni spectaculaire tafeltennisdemonstratie met twee professionele spelers en vrij spelen voor alle geïnteresseerden.
  • 03 juni eerste speelavond voor senioren in Sporthal de Viergang
  • 18 maart is de samenwerking met Badminton Club Pijnacker bekrachtigd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.
  • Nieuwe website TTVP. TTVP heeft per 1 januari 2019 een nieuwe en duidelijke website waar je alle informatie over onze club vindt. Tevens zal je hier ervaren wat voor club TTVP is en wat de speelmogelijkheden zijn. Niet veel maar wel duidelijke informatie welke een duidelijk beeld geeft van onze vereniging.
  • TTVP verkent samenwerking met BCP. TTVP is aan het onderzoeken op welke wijze zij kunnen samenwerken met de Badmintonclub Pijnacker. Tussen de besturen is reeds overleg geweest en er komen positieve geluiden vanuit die richting.

TTVP en BCP vanaf 1 juni 2019 samen onder één Dak!

De ondertekening van de overeenkomst door Frank van Schie (L) en Roel van der Beek (R) in het bijzijn van voorzitter Sportraad Pijnacker Nootdorp Louk Teunissen (L) en wethouder Peter Hennevanger (R)

Badmintonclub Pijnacker (BCP) en Tafeltennisvereniging Pijnacker (TTVP) namen in 2016 en 2017 (met nog een netsport) samen het initiatief voor SportInspire: een evenement voor iedereen die kennis wil maken met verschillende sporten. Sindsdien zijn de verenigingen elkaar niet uit het oog verloren en zijn er diverse verkennende gesprekken over mogelijke samenwerkingen geweest. Nu hebben zij besloten de samenwerking nog verder te intensiveren. Op maandag 18 maart hebben beide voorzitters Frank van Schie (BCP) en Roel van der Beek (TTVP) daartoe in Sporthal de Viergang een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De samenwerking omvat om te beginnen dat de verenigingen per 1 juni samen en tegelijkertijd gaan sporten in Sporthal De Viergang, waar BCP al speelt. Hierdoor kunnen badmintonspelers op dezelfde avond tafeltennissen en tafeltennissers badmintonnen. Beide verenigingen hopen met dit initiatief meerwaarde te creëren voor bestaande en nieuwe leden. Een bijkomend voordeel is dat de verenigingen de volledige zaal zo optimaal mogelijk kunnen inzetten, waarmee kosten worden bespaard.

Verder is het de bedoeling dat de verenigingen onderlinge bestuurservaringen en expertises uitwisselen en activiteiten die van wederzijds belang gaan organiseren, zoals destijds SportInspire.

BCP en TTVP, die dit jaar beide hun 50-jarig jubileum vieren, behouden hun eigen naam en identiteit en blijven verantwoordelijk voor het eigen verenigingsleven en de eigen exploitatie. Door samen te werken hopen zij sterker in de toekomst te staan. BCP en TTVP geven hiermee een mooie invulling aan wat in de nota Sport en Bewegen van de gemeente ‘sterke verenigingen’ wordt genoemd.

Een mooie en interessante samenwerking waar beide verenigingen veel van verwachten!

Informatie en nieuws van de Nederlandse Tafel Tennis Bond


Informatie en nieuws van de Nederlandse Tafel Tennis Bond afdeling West